Register van ambachtslieden

Bent u op zoek naar een ambachtsman/-vrouw die de wettelijke erkenning heeft gekregen bij de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie? Raadpleeg dan het ambachtenregister. Het is het officiële register waar iedereen gemakkelijk de erkende ambachtslieden kan terugvinden.

Dankzij de zoekmotor kunt u gemakkelijk een gerichte opzoeking in het register doen op basis van verschillende criteria en een erkend ambachtsman/-vrouw bij u in de buurt vinden!

Het register wordt dagelijks aangevuld.

Ter herinnering, dit is de wettelijke definitie van ambachtsman/-vrouw: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelt gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.

U kunt in dit register van ambachtslieden opzoeken of een onderneming de erkenning als ambachtsman heeft gekregen.

U kunt zoeken in een of meerdere velden:

- Als u het ondernemingsnummer kent, vul dat dan in (9 cijfers zonder 0 vooraan of 10 cijfers met 0 vooraan);

- Vul de naam of een deel van de naam van de onderneming in;

- Bij de andere velden klikt u op  icon .
U ziet dan een lijst waaruit u kunt kiezen.

Hoe meer velden u invult, hoe preciezer de resultaten zullen zijn.

Klik op ‘zoek’. U krijgt dan de lijst van ambachtslieden die voldoen aan de criteria die u invulde.
In de lijst vindt u in de eerste kolom het ondernemingsnummer van de ambachtsman. Klik op het nummer om naar de KBO Public Search te gaan.
Daar vindt u bijkomende informatie over de onderneming.

U kunt de lijst met resultaten ook downloaden in CSV-formaat of in pdf-formaat. Klik daarvoor op het CSV-logo of het pdf-logo rechts bovenaan de lijst met resultaten.